Velkommen

miniatureNADJA U. PRÆTORIUS, forfatter og foredragsholde, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Med sin baggrund som universitetslektor i tværkulturel psykologi og som klinisk psykolog beskæftiger hun sig med sammenhængen mellem psykologiske processer og samfundsvilkårene. Hun har påvist de sygeliggørende konsekvenser af rovdriften og dehumaniseringen af borgerne, der i disse år foregår på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner. Hun er forfatter til bøgerne: Stress - det moderne traume, 2007, samt Den etiske udfordring i en global tid, 2013 (denne bog er udgået fra forlaget).

Hun er aktuel med bogen: En verden til forskelOmstillingens nødvendige frisættelse af det markedsgjorte menneske, 2016. Den er et bidrag til det nødvendige opgør med den herskende samfundsøkonomiske tankegang, der legitimerer rovdriften på Jorden og mennesker. Bogen viser, at dogmet om konkurrencens nødvendighed på alle niveauer i samfundet og mellem nationer berøver os kontakten med vores unikke evne og naturlige tilskyndelse til at samarbejde i fællesskaber. Gennem præcise analyser og illustrerende cases redegøres der overbevisende for, hvordan dette i stigende grad truer vores eksistensbetingelser, liv og sundhed. Bogen bidrager til et afgørende nybrud i vores forståelse og værdsættelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvordan vi som aktive borgere kan skabe globalt bæredygtige levevilkår.

Læs mere...Ny bog: En verden til forskel...Podcast