Nye perspektiver på stress

Stress - et menneskeligt svar på umenneskelige betingelser

Kapitel af Psykolog, mag. art. Nadja U. Prætorius i bogen med titlen: "Nye perspektiver på stress"

I medierne hører vi ofte eksperter beskrive stress som en lidelse, der rammer folk med særlige karaktertræk som perfektionisme og arbejdsnarkomani. I forlængelse heraf ligger forestillingen om personlig udvikling som en snuptagsløsning lige for. Men forholder det sig så enkelt, når vi ser nærmere på det fænomen, som i stigende omfang hvert år rammer hundredetusindevis af danskere og dermed koster dyrt, både på det personlige og på det samfundsmæssige plan?

I bogen "Nye perspektiver på stress" har Malene Friis Andersen og Svend Brinkmann sat sig for at undersøge det spørgsmål ved at invitere en række førende forskere og praktikere inden for feltet. Skribenterne ser bl.a. nærmere på følgende spørgsmål: Er stress en folkesygdom, der rammer selv de mest velfungerende medarbejdere, eller er stress bare et andet ord for travlhed og brok? Er vi blevet til en nation af pylrede og krævende medarbejdere, som vil det hele både på hjemme- og arbejdsfronten? Eller dækker stress over en reel psykisk og fysisk lidelse, som opstår på grund af urimelige arbejdsbetingelser? Og er det således snarere de ydre rammer for vores arbejde end vores indre karaktertræk, der skal kigges efter i sømmene? Spiller fremstillingen af stress i medier og behandlingsvirksomhed også en rolle for forståelsen af fænomenet?

Bogen giver på denne baggrund nye perspektiver på, hvad stress handler om. Den formidler både den nyeste viden om fænomenet og rummer løsningsorienterede bud fra nogle af landets mest erfarne praktikere, som arbejder for at afhjælpe stress

Læs mere el. køb bogen her:

Forlaget Klim, 2013

Prætorius, N.U. 'Stress - et menneskeligt svar på umenneskelige betingelser'. Kapitel i: Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.): "Nye perspektiver på stress". Klim, 2013