• banner-3
  • banner-1
  • banner-2
Forfattervirksomhed
 
Bogudgivelse 2016
"En verden til forskel"
Bogudgivelse 2013
"Den etiske udfordring i en global tid"
Bogudgivelse 2007
"Stress - det moderne traume"

I andres bøger:
1. Prætorius, N.U. Kapitel 10. Opgør med fremmedgørelse og stress i arbejdslivet i Kamma Jensen (Red.): Professionelle samtaler og empatiske relationer. København, Hans Reitzels Forlag, 17. aug. 2018.
2. Andersen, M. F & Prætorius, N.U.: 'Går skønne kræfter til spilde? Om de fatale konsekvenser ved at gøre medarbejderens personlighed til målobjekt.'. Kapitel i: Andersen, M.F & Tanggaard (red.): "Tæller vi det der tæller". Klim, 2016.
3. Prætorius, N.U. Opgøret med konkurrencestatens primitive menneskesyn. Wold, Mikkel (Red.): Tag etikken tilbage. København, Jensen & Dalgaard, 2015.
4. Prætorius, N.U. 'Omstillingens etiske udfordring - om konkurrencestatens tingsliggørelse, fremmedgørelse og stress'. Kapitel i: professor Knud Illeris (red.): "Læring i konkurrencestaten - kapløb eller bæredygtighed". Forlaget Samfundslitteratur, 2014.
5. Prætorius, N.U. 'Stress - et menneskeligt svar på umenneskelige betingelser'. Kapitel i: Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann (red.): "Nye perspektiver på stress". Klim, 2013.

Tidsskriftartikler:
1. Prætorius, N.U.: Mennesket i produktudviklingens tidsalder. Psyke & Logos, 2002 -1: Subjektivitet i det 21. århundrede. København: Dansk Psykologisk Forlag.
2. Prætorius, N. U.: Livet som undtagelsestilstand. Overlevelsesstrategier, fremmedgørelse og stress set i lyset af styringsstrategier i interpersonelle og samfundsmæssige relationer. Psyke&Logos, 2004 – 2: Temanummer: Dømt til autonomi – Om den ydrestyrede selvforvaltning. København: Dansk Psykologisk Forlag.
3. Prætorius, N.U. (2007): Når forandringer bliver til overgreb. Børsens Ledelseshåndbøger.
4. Prætorius, N.U. (2014): Dannelse: Empatisk samarbejde eller fremmedgørende underkastelse? Kognition&Pædagogik Nr. 94 – 2014, Temanummer Etik Fællesskab Dannelse. København: Dansk Psykologisk Forlag.
5. Prætorius, N.U. (2017): Stressforskning med kikkerten for det blinde øje? Tidsskrift for Arbejdsliv Nr. 4 – 2017.