cover-pb

Interview om arbejdsrelateret stress, som det moderne traume

Interview med Nadja U. Prætorius
af Linda Clod Præstholm
posted på Youtube 13.02.2019

POV

 

I podcasten fortæller jeg om historien bag udviklingen af stress på arbejdspladser og ikke mindst hvilke faktorer i arbejdet, der udløser nøjagtig de samme stress belastningsreaktioner, som man ser hos traumatiserede mennesker, der har været udsat for overgreb
Det er mit ønske, at podcasten vil give indsigt og mod til at gøre op med umyndiggørelsen, dehumaniseringen og fremmedgørelsen, der finder sted på arbejdspladser og på uddannelserne, og som gør mennesker syge af stress, angst og depression.