Professionelle samtaler og empatiske relationer

Opgør med fremmedgørelse og stress i arbejdslivet

Kapitel af Psykolog, mag. art. Nadja U. Prætorius i bogen med titlen: "Professionelle samtaler og empatiske relationer"

Denne bog handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær og henvender sig til studerende på professionsuddannelser, der uddanner sig til at arbejde i menneskeorienterede organisationer. Målet med bogen er at klæde de studerende på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner..

Socialarbejdere arbejder i forskellige organisationer med forskellige målsætninger. Derfor er bogens kapitler og teoretiske perspektiver forskellige. Man kan sige, at bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren.

Redaktører: Helle Nørrelykke og Birte Hansen
Forfattere: Dorthe Birkmose, Dorthe Kirkegaard Thomsen, Helle Nørrelykke, Kirsten Henriksen, Louise Hansen, Gina Søndergaard Lydersen, Birte Hansen, Majse Lind, Rikke Amalie Agergaard Jensen, Anne Mai Pedersen, Nadja U. Prætorius, Anna Sejer Nielsen, Joan Lythje Andersen, Lis Møller og Anette Grønning

Læs mere el. køb bogen her:

Hans Reitzels Forlag, 2018

Prætorius, N.U. Kapitel 10. Opgør med fremmedgørelse og stress i arbejdslivet. Kamma Jensen (red): Professionelle samtaler og empatiske relationer. København, Hans Reitzels Forlag, 17. aug. 2018.