Introduktion

cover-stress-1

STRESS – DET MODERNE TRAUME  beskriver og analyserer, hvordan arbejdslivet kan traumatisere. Forfatteren, som har solid teoretisk og klinisk erfaring inden for stress- og traumebehandling, dokumenterer ved hjælp af en række cases, at medarbejdere, der går ned med stress, udvikler de samme symptomer som mennesker, der har været udsat for overgreb eller lignende traumatiske hændelser.

En bevidstgørelsesproces af samfundsmæssige dimensioner er ifølge bogens forfatter nødvendig, hvis vi skal gøre os håb om at forebygge den umenneskeliggørelse, som følger af arbejdsbetingelser som fx benhård styring og kontrol, selvrapporterings- og evalueringsmetoder – alt sammen faktorer, der underminerer menneskers faglige og personlige integritet med risiko for invaliderende konsekvenser.

Bogen fremhæver desuden, hvor vigtigt det er, at alvorligt stressramte mennesker diagnosticeres korrekt og tilbydes relevant behandling. Forfatteren skitserer i denne forbindelse retningslinjer for en vellykket stressrehabilitering.

Dette er en bog, som med sin omfattende viden om stress og sine illustrative eksempler fra bl.a. undervisnings- og social- og sundhedssektoren vil være en inspirationskilde til et bedre arbejdsliv for både ledere og medarbejdere i såvel offentligt som privat regi. Den viser os alle, hvor faldgruberne er, og hvad der skal til, for at vi mere bevidst kan forebygge arbejdsrelateret stress.

KØB BOGEN