cover-PogL

Mennesket i produktudviklingens tidsalder

Artikel af Nadja U. Prætorius
Bragt i Psyke & Logos, 2002, nr. 1
 
Referencer:
Almaas, A.H. (1986)
Essence, York Beach, ME: Samuel Weiser.
Almaas, A.H. (1988) The Pearl Beyond Price. Integration of personality into Being: An Object Relations Approach, Berkeley, Ca.: Diamond Books.
Almaas, A.H. (1996) The Point of Existence. Transformations of Narcissism in Self-Realization, Berkeley, Ca.: Diamond Books.
Almaas, A.H. (2002) Spacecruiser Inquiry, Boston & London: Shambala.
Bovbjerg, K.M. (2001)  Følsomhedens etik. Tilpasning af personligheden i New Age og moderne management, Højbjerg: Hovedland.
Cleary, T. (1989) Zen Essence. The science of Freedom, Boston: Shambala.
Ernst, W. (1997) Sufism. An essential introduction to the philosophy and practice of the mystical tradition of Islam, Boston: Shambala.
Epstein, P. (1988) Kabbala. The way of the jewish Mystic, Boston: Shambala.
Fredens, K. (1999) Et læringsmiljø for den kompetente medarbejder. Trykt i Kompetenceguldet, Hildebrand, S. & Brandi, S eds., København: Børsens Forlag.
Katz, B. (2001) Hylen og Klynken. Trykt i Psykolog Nyt.
Namkhai Norbu (1986)  The Crystal and the Way of Light. Sutra, Tantra and Dzogchen, London: Arkana Penguin Books.
Scaer, R.C. (2001) The Neurophysiology of Dissociation and Chronic Disease. Trykt i Applied Phychophysiology and Biofeedback, (p. 73-91).
Schjødt, J.P. (2002) Tiden, tempoet og tomheden. Et Essay, København: Fremad.
Sennnett, R. (1998) The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, New York: W.W. Norton & Company.
Te Tsu, L. (1968) Tao Ching, London: Penguin Books.
Tsultrim Gyamtso Rinpoche (1986)   Progressive Stages of Meditation on Emptiness, Oxford, England: Long Chen Foundation.
Tynell, J. (2001) Da medarbejderen blev en resource. Specialeafhandling, Roskilde: RUC.
Tynell, J. (2002) Det er min egen skyld, Trykt i Arbejdsliv, 4 årg. Nr 2.

Udgivelser / forfatterskab